Patent IEC svecano otvaranje prilogKompanije Patent co i Patent IEC nude savremen koncept podrške proizvođačima kroz istraživačko edukativni centar sa sedištem u Crvenki, jedinstvenim u regionu.
Već od 12.05.2016. ovaj celovit projekat omogućiće dalje kontinuirano unapređenje kvaliteta Patent co proizvoda, razmenu znanja i prenošenje iskustava iz oblasti postavke i korišćenja moderne opreme, odnosno upravljanja savremenim farmama, a sve sa ciljem ostvarivanja visoke produktivnosti i ekonomične proizvodnje.
Godinama unazad kompanija se bavila naučno istraživačkim radom u uslovima koji su bili jedino mogući, postavljanjem ogleda na komercijalnim farmama. Pokazalo se da je jedini ispravan način da se dođe do tačnih informacija izgradnja sopstvenih oglednih kapaciteta kroz formiranje Istraživačko Edukativnog Centra (IEC) čime se obezbeđuje kontrolisan kvalitet proizvoda koje kompanija plasira na tržite hrane za životinje.
Kroz IEC kompanija svojim partnerima nudi podršku iz oblasti savremenog vođenja farmi – uspostavljanje tehnologija proizvodnje na farmi, uvođenje odgovarajućeg sistema upravljanja farme, obračuna kapaciteta, ekonomskog sagledavanja farme, uspostavljanje biosigurnosnih mera, preventivnih mera i zdravstvene zaštite, reprodukcije.
Posebna pažnja posvećena je savremenim tehničko-tehnološkim rešenjima, putem konstantog usavršavanja stručnih kadrova, kroz saradnju sa vodećim domaćim i inostranim naučnim institucijama, transfer znanja i stručnu podršku koja će biti dostupna kroz programe edukacije razvijane u Istraživačko Edukativnom Centru.
U suštini Patent IEC nudi program konstantnog učenja, stručnog usavršavanja i sigurnog napredovanja u skladu sa dobro poznatim vrednostima matične kompanije – KVALITET, SIGURNOST i STRUČNA PODRŠKA.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *